Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2020. 02. 21-i zsinati határozatok

zsinatihat_20200221.pdf — PDF document, 201Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2020. (II. 21.) zsinati határozat  

az egyház gazdasági önállósodásában az egyéni felelősségvállalás növeléséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  egyház  hitéleti  gazdasági  önállósodásának 
(felelősségvállalás  a  gyülekezetekben)  irányát  elfogadja.  Felkéri  az  országos  presbitériumot  -  a  zsinati 
vita  során  elhangzottak  figyelembevétele  mellett  és  az  előterjesztés  III/4.  pontjában  meghatározottak 
kivételével – a cselekvési terv ki- és átdolgozására, és zsinat elé terjesztésére. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. május 15.  
 

 

2/2020. (II. 21.) zsinati határozat  

a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya közötti megállapodásról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország 
Kormánya  közötti  megállapodást  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  az  országos  elnökséget  a  megállapodás 
aláírására. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. május 15.  
 
 

3/2020. (II. 21.) zsinati határozat  

a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya közötti megállapodás 

végrehajtásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország 
Kormánya közötti megállapodásban rögzített célok elérése érdekében felkéri az országos presbitériumot, 
hogy  -  szükség  esetén  -  a  mindenkori  állami  költségvetésben  rögzítettek  figyelembevételével  határozza 
meg  az  adott  évi  feladatokat,  azok  végrehajtásának  feltételeit  és  ütemezését.  A  zsinat  kéri  az  országos 
elnökséget,  hogy  az  országos  presbitérium  döntéséről  évenként  rendszeresen  adjon  tájékoztatást  a 
zsinatnak. 
Felelős: országos elnökség 
Határidő: 2020. november 15.  
 
 

4/2020. (II. 21.) zsinati határozat  

a belső egyházi jogi személyiség szabályozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  belső  egyházi  jogi  személyiség  szabályozása 
kérdésében az alábbi elvi döntéseket hozta: 
1)  Elfogadja  a  zsinat  azt  az  elvet,  hogy  az  egyházi  belső  jogi  személy  képviseletét  a  történelmi 
hagyományoknak megfelelően, az egyházmegye, illetve egyházközség (ideértve a társult egyházközséget 
is,  de  a  társegyházak  jogi  személyiségét  nem)  választott  lelkésze  és  felügyelője  lássa  el,  a  képviseletet 
együttesen  gyakorolják.  Az  egyházi  jogi  személyiséggel  rendelkező  intézmények  képviseletét  az 
intézményvezető látja el. 
2) Felkéri a zsinat a törvényelőkészítő bizottságot, hogy vizsgálja meg azt a szabályozási elvet, hogy csak 
az egyházmegye, egyházközség és a társult egyházközség lehessen jogi személy. 
3) Szükségesnek tartja a zsinat, hogy az egyházi belső jogi személyek elnevezése utaljon a jogi személy 
jellegére és székhelyére - egyházi intézmények esetén a folytatott tevékenységre is - az alábbiak szerint: 
a) …………… evangélikus egyházmegye, 
b) …………… evangélikus egyházközség,  
c) …………… társult evangélikus egyházközség 
d) Magyarországi Evangélikus Egyház.  
Az egyházi intézmények nevének az evangélikus szót tartalmaznia kell. 

background image

4)  Szükségesnek  tartja  a  zsinat  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
módosítását,  hogy  az  egyházközség  székhelyeként  csak  olyan  hely  legyen  megjelölhető,  ahol  lelkészi 
hivatal is működik. 
5) Felkéri a zsinat az egyházkerületi elnökségeket, hogy az egyházmegyei elnökségek bevonásával 2020. 
szeptember  30-ig  vizsgálják  felül  az  egyházmegyék  egyházközségi  és  társult  egyházközségi 
szervezettségét, és erről tegyenek jelentést az országos presbitériumnak. Az országos presbitérium erről 
adjon tájékoztatást a zsinat elnökségének legkésőbb a zsinat 2020. novemberi ülésszakáig. 
6) A Zsinat felkéri a törvényelőkészítő bizottságot, hogy a részletes javaslatot dolgozza ki és terjessze a 
zsinat elé annak érdekében, hogy a törvényi szabályozás 2021. január 1. napjával hatályba léphessen. 
Felelős: országos presbitérium és törvényelőkészítő bizottság 
Határidő: 2020. november 15.  
 
 

5/2020. (II. 21.) zsinati határozat  

a tényfeltáró bizottság jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján a tényfeltáró bizottság 2019. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: zsinati elnökség 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031