2016. 02. 26-i zsinati határozatok

zsinati_hatarozat_20160226.pdf — PDF document, 223Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1/2016. (II. 26.) zsinati határozat  

zsinati lelkészi jegyző választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  alapján  -  Isó  Dorottya  lemondásának  tudomásulvételével  – 
Asztalos Richárdot zsinat lelkészi jegyzőjévé választja az általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 

 
 

2/1/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – dr. Székács György 
országos ügyész, országos tisztségviselő 2015. évben végzett tevékenységéről szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/2/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az egyházi bíróság 2015. évben folytatott tevékenységé-
ről szóló jelentést meghallgatta. 
 
 

2/3/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az országos számvevőszék 2015. évben folytatott tevé-
kenységéről szóló jelentést meghallgatta. 
 
 

2/4/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Gregersen-Labossa 
György  országos  diakóniai  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2015.  évben  folytatott  bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/5/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Kendeh Gusztáv or-
szágos egyházzenei  bizottsági  elnök, országos tisztségviselő 2015.  évben  folytatott bizottsági  munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/6/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Lupták György or-
szágos evangelizációs és missziói bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2015. évben folytatott bizott-
sági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/7/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Benczúr László or-
szágos  építési  és ingatlanügyi  bizottsági  elnök,  országos tisztségviselő 2015. évben folytatott bizottsági 
munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/8/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Kondor Péter orszá-
gos  gazdasági  bizottsági  elnök,  országos  tisztségviselő  2015.  évben  folytatott  bizottsági  munkáról  szóló 
jelentését elfogadja. 
 
 

2/9/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Lázárné Skorka Ka-
talin országos gyermek- és ifjúsági bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2015. évben folytatott bizott-
sági munkáról szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/10/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – dr. Kovács Eleonóra 
gyűjteményi  tanácsi  elnöke,  országos  tisztségviselő  2015.  évben  folytatott  gyűjteményi  munkáról  szóló 
jelentését elfogadja.  
 
 

2/11/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Tölli Balázs orszá-
gos nevelési-oktatási bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2015. évben folytatott bizottsági munkáról 
szóló jelentését elfogadja. 
 
 

2/12/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 140. § (2) bekezdésére – Novotny Zoltán or-
szágos sajtóbizottsági elnök, országos tisztségviselő 2015. évben folytatott bizottsági munkáról szóló je-
lentését elfogadja. 
 
 

2/13/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálat-
ról  szóló  1997.  évi  V.  törvény  91.  §-a  alapján  Jákob  János  tábori  püspök  jelentését  a  protestáns  tábori 
püspökség keretében végzett 2015. évi szolgálatról elfogadja.  
 
 

3/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

background image

az evangélikus köznevelés feladattervéről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  8/2015.  (V.  29.)  zsinati  határozatba  foglalt 
kapacitásfelmérésről szóló beszámolót meghallgatta és az annak alapján készített feladattervet elfogadja. 
A zsinat kéri az illetékes testületeket és tisztségviselőket, hogy az oktatási intézmények átvétele során a 
feladattervben megfogalmazottak figyelembevételével járjanak el. 
 

 

4/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

a 2005. évi VII. törvény módosítása szempontjairól 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 121. § (1) bekezdése alapján a választásokról és szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény mó-
dosításával kapcsolatosan felkéri a munkacsoportot, hogy az elvi vitában tárgyalt szempontok figyelem-
bevételével a soron következő ülésszakra további szempontokkal kiegészített anyagot tárjon a zsinat elé.  
 

 

5/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

a lelkészek válását vizsgáló etikai bizottság jelentéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. §-a alapján a lelkészek válását vizsgáló etikai bizottság munkáját megköszönve, jelenté-
sét elfogadja. Felkéri a zsinat törvényelőkészítő bizottságát a jelentésben foglaltak alapján szükséges tör-
vénymódosítások előkészítésére. A zsinat kéri, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem, valamint a 
Püspöki Tanács, az egyházkerületek, egyházmegyék, gyülekezetek és lelkészek a jelentés 3.2, illetve 3.3 
pontjában foglalt ajánlások figyelembevételével járjanak el. 
 
 

6/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

az egyház hivatalos lapjának kiadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján kéri az elnök-püspököt, az országos felügyelőt és az or-
szágos iroda igazgatóját, hogy a hivatalos lap következő számainak kiadása során a törvénytervezetben és 
annak indokolásában foglaltak figyelembevételével járjon el. 
 
 

7/2016. (II. 26.) zsinati határozat 

a 2005. évi IX. törvény módosítása szempontjairól 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  121.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  választásokról  és  szavazásról  szóló  2005.  évi  IX.  törvény 
módosításával kapcsolatosan felkéri a munkacsoportot, hogy az elvi vitában elfogadott szempontok figye-
lembevételével a soron következő ülésszakra általános vitára alkalmas anyagot tárjon a zsinat elé. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031