Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2017. 11. 24-25-i zsinati határozatok

A5_zsinatihat_20171124(3)Közlöny.pdf — PDF document, 134Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

10/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Gáncs Péter elnök-püspök 2017. évi jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 

 

11/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Prőhle  Gergely  országos  felügyelő  2017.  évi  jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 

 

12/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Hafenscher  Károly  zsinati  lelkészi  elnök  2017.  évi 
jelentését elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

13/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – 
Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi elnök 2017. évi jelentését 
elfogadja. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

14/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

az egyház megújulásának stratégiájáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  35/2013. 
(II. 23.) és 61/2013. (IX. 29.) zsinati határozatokra – felkéri 
a stratégiai munkacsoportot, hogy a „Láthatóan evangélikus 
- a Magyarországi Evangélikus Egyház stratégiai prioritásai 
2014–2017”  című  stratégiai  anyag  megvalósulásáról  szá-
moljon be a zsinat 2018 májusában tartandó ülésszakán. A 
zsinat  szándékában  áll  a  megkezdett  munka  folytatása  az-
zal,  hogy

  a  konkrét  feladatokról  a  beszámoló  ismeretében 

dönt. 
Felelős: Fabiny Tamás és Prőhle Gergely 
Határidő: 2018. április 30. 
 

 

15/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

elnök-püspök választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  alapján  -  Gáncs  Péter 

lemondásának  egyidejű  tudomásul  vétele  mellett  –  dr. 
Fabiny  Tamást  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
elnök-püspökévé 

választja 

az 

általános 

tisztújítás 

időpontjáig, 2018-ig. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

16/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

elnök-püspök helyettesének választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  alapján  Szemerei  János,  a 
Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

elnök-püspök 

helyettesének  választja  az  általános  tisztújítás  időpontjáig, 
2018-ig. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

17/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

országos munkaági bizottság elnökének választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (4) bekezdés a) pontja alapján  – utalva a 139. § (2) 
bekezdésre  –  Lupták  György  lemondásának  tudomásul 
vétele  mellett,  Kalincsák  Balázst  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  országos  evangélizációs  és  missziói 
bizottsága  elnökévé  választja  az  általános  tisztújítás 
időpontjáig, 2018-ig. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

18/2017. (XI. 24.) zsinati határozat 

hitoktatói életpályamodellről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés b) pontja alapján támogatja  a  főállású 
hitoktatói  életpályamodell  2018.  szeptember  1.  hatállyal, 
törvényi  szabályozással  történő,  a  zsinat  2018.  februári 
ülésszakán  való bevezetését, valamint  kötelezi magát a  fő-
állású  hitoktatói  státuszok  fenntartását  és  bővítését  célzó 
szabályozások  megalkotásáért  és  a  gazdasági  feltételek  el-
éréséért. 
Felkéri Bárdossy Tamást, hogy valamennyi javasolt bértáb-
lához igazodó, a főállású hitoktatói életpályamodell fenntar-
tásához  szükséges  anyagi  háttér  biztosításának  megkeresé-
sét,  valamint  az  egyházközségi  lehetőségekhez  mért  teher-
vállalás rendszerét  dolgozza  ki legkésőbb  2018. január 31. 
napjáig. 
Ezzel  egyidejűleg  a  zsinat  szükségesnek  látja  a  hatályos 
szabályrendeleti  szabályozás  módosítását,  ennek  részletei 
kidolgozására felkéri az országos presbitériumot. 
Felelős: Bárdossy Tamás 
Határidő: 2018. január 31. 
 
 

20/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

egyházunk hitvallásáról  

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  2018  májusi  ülés-
szakán tárgyalja a Magyarországi Evangélikus Egyház zsi-
natának  hitvallását  (tanúságtételét).  Felhatalmazza  a  zsinat 

background image

elnökségét,  hogy  a  teológia  bizottság  és  a  Püspöki  Tanács 
mellett további lelkészet és nemlelkészeket vonjon be a hit-
vallás megfogalmazásába. 
Felelős: Hafenscher Károly és Abaffy Zoltán 
Határidő: 2018. április 30. 
 
 

21/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a reformáció 
500.  évfordulója  megünneplésének  előkészítéséről  szóló 
2009. évi III. törvény 5. §-ára – a reformációi emlékbizott-
ság 2017. évi jelentését elfogadja.  
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 

22/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

a struktúra munkacsoport javaslatáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  23/2016. 
(XI. 19.) zsinati határozatra – a struktúra munkacsoport ja-
vaslatával  elkezdett,  az  egyház  működésének  szerkezeti 
egyszerűsítését célzó munka folytatását, az ehhez szükséges 
szempontrendszer meghatározását támogatja a 2018. májusi 
ülésszakig. E feladat elvégzésének koordinálására felkéri a 
zsinati  elnökséget,  az  országos  presbitériumot  és  az  orszá-
gos irodát. 
Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 
Határidő: 2018. április 30. 
 
 

23/2017. (XI. 25.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház 
szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény 
104. § (5) bekezdés a) pontja alapján - utalva a tényfeltáró 
bizottság működési rendjéről szóló 5/2007. (III. 23.) zsinati 
határozatra - a tényfeltáró bizottság 2017. évi jelentését el-
fogadja.  Felhatalmazza  a  tényfeltáró  bizottságot,  hogy  dol-
gozza ki az egyházvezetés tájékoztatásának nyilvánosságra 
hozatali szabályait. A zsinat felkéri a tényfeltáró bizottságot 
a megkezdett munka folytatására. 
Felelős: Krámer György 
Határidő: 2017. december 31. 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031