Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2016. 11. 18-19-i zsinati határozatok

zsinati hat_20161118.pdf — PDF document, 220Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

9/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

zsinati nemlelkészi jegyző választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény  104.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  alapján  –  utalva  a  57/2013.  (V.  31.)  zsinati  határozatra  -  dr. 
Baráth  Katalin  lemondásának  tudomásulvétele  mellett,  Szamosi  Attilát  a  zsinat  nemlelkészi  jegyzőjévé 
választja az általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 
 
 

10/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

nyelvhelyességi javításról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  törvény  szövegének  nyelvhelyességi 
javításáról szóló 13/2007. (IX. 14.) zsinati határozatra  – elrendeli az egyház intézményeiről szóló 2005. 
évi VIII. törvény (a továbbiakban: törvény) alábbi formális szövegjavításait:  
1.) A törvény 1. § (1) bekezdésében a „2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében írt felhatalmazás 
alapján,  a  11.  §  (4)  bekezdésében  meghatározottak  szerinti  belső  egyházi  jogi  személy”  szövegrész 
helyére a „2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében írt felhatalmazás alapján meghatározott, 10. § 
szerinti belső egyházi jogi személy” szövegrész kerül. 
 
2.) A törvény 2. § (1) e) pontjának végéről az „(együttesen: diakónai)” szövegrész törlésre kerül. 
 
3.) A törvény 31. § (4) bekezdésében az „a 14. § (1) bekezdésében felsoroltakon túl” szövegrész helyére 
az „a 14. §-ban felsoroltakon túl” szövegrész kerül. 
 
4.) A törvény 59/A. §-ában az „életév” szó helyére az „életévét” szó kerül. 
 
5.) A törvény 78. § (1) bekezdésében az „általános tisztújítás követően” szövegrész helyére az „általános 
tisztújítás évét követően” szövegrész kerül. 
 
 

11/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

zsinati bizottság tagjainak választásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  alapján  –  utalva  a  41/2/2013.  (V.  31.)  zsinati  határozatra  - 
Abaffy Zoltánt, Bárdossy Tamást és Sólyom Tibort a zsinati törvényelőkészítő bizottság tagjává választja 
az általános tisztújítás időpontjáig, 2018-ig. 
 
 

12/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  b)  pontja  alapján  –  utalva  a  141.  §-ra  –  az  elnök-püspök  2016.  évi 
jelentését elfogadja. 
 
 

13/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – az országos felügyelő 2016. évi 
jelentését elfogadja. 
 

 

14/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – a zsinat lelkészi elnökének 2016. 
évi jelentését elfogadja. 
 
 

15/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján  – utalva a 141. §-ra – a zsinat nemlelkészi elnökének 
2016. évi jelentését elfogadja. 
 
 

16/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

új egyházközségek alapításának elindításáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  felkéri  az  egyházkerületeket,  hogy  a  szükséges 
helyzetfelmérés  nyomán  határozzanak  meg  egyházkerületenként  legalább  egy-egy,  legfeljebb  három-
három olyan térséget, ahol 2017. év második felében új gyülekezetek alapítását indítja el az egyház. Az 
ehhez  szükséges  forrásokról  a  költségvetési  törvény  módosításával,  megalapozott  stratégiai  tervek  és 
számítások  alapján  a  zsinat  2017.  májusi  ülése  dönt.  Ezzel  egyidejűleg  felkéri  az  Evangélikus 
Hittudományi Egyetemet, hogy e feladatot ellátó lelkészek képzése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
 

17/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

a Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetésének tervezéséről 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (6)  bekezdés  b)  pontja  alapján  felkéri  az  országos  elnökséget,  hogy  a  2017.  évi 
költségvetés végrehajtása és a 2018. évi költségvetés tervezése az egyház önálló működését egyre inkább 
az  egyháztagi  felelősségvállalásra  alapozó  szemlélettel  történjen.  Ennek  érdekében  a  tervezés  során 
szükséges a tehervállalás reális perspektíváit, adottságait,  valamint az egyházszervezeti összefüggéseket 
felmérni,  ami  legyen  része  az  előkészítésnek.  Az  országos  elnökség  a  2017.  májusi  zsinati  ülésre 
készítsen  beszámolót  ezen  munka  eredményeiről.  Szükséges  mindehhez  az  egyház  finanszírozásának 
teológiai-lutheri megalapozását kidolgozni és széles körben megvitatni.  

 
 

18/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján - utalva a tényfeltáró bizottság működési rendjéről szóló 
5/2007. (III. 23.) zsinati határozatra - a tényfeltáró bizottság 2016. évi jelentését elfogadja.  
 
 

19/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

missziói munkaág megújítására 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  elvi  támogatását  adja  a  „Misszió  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  életformája  és  mandátuma”  című  missziói  anyaghoz.  Felkéri  a  Püspöki  Tanácsot, 
hogy az anyagban foglaltak alapján irányítsa a missziói munkaág megújításának folyamatát. 
 
 

20/2016. (XI. 18.) zsinati határozat 

a zsinat ügyrendjének módosításáról 

background image

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 117. § (3) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának ügyrendjéről 
szóló  177/2014.  (XI.  28.)  zsinati  határozatot  -  az  ügyrend  4.  §  (3)  bekezdését,  10/A.  §-át  és  54.  §-át, 
valamint a 10. § előtti címet érintően - módosítja.  
 
 

21/2016. (XI. 19.) zsinati határozat 

szabályrendelet megalkotásáról 

A  zsinat  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi  IV.  törvény  104.  §  (2)  bekezdés  d) 
pontja  alapján  felkéri  az  országos  presbitériumot,  hogy  az  egyház  háztartásáról  szóló,  már  elfogadott 
2016. évi VI. törvényben meghatározott szabályrendeletet úgy alkossa meg, hogy az 2017. január 1-jén a 
törvénnyel együtt hatályba léphessen. 
 
 

22/2016. (XI. 19.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV.  törvény  104.  §  (5)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –  utalva  a  reformáció  500.  évfordulója 
megünneplésének  előkészítéséről  szóló  2009.  évi  III.  törvény  5.  §-ára  –  a  reformációi  emlékbizottság 
2016. évi jelentését elfogadja.  
 
 

23/2016. (XI. 19.) zsinati határozat 

zsinati munkacsoport létrehozásáról 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  zsinata  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2005.  évi 
IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján az egyház stratégiáját elkészítő, valamint működésének 
szerkezeti  egyszerűsítését  meghatározó  munkacsoportot  hoz  létre.  Felkéri,  hogy  annak  tagjaira  az 
országos presbitérium tegyen javaslatot azzal, hogy róluk a zsinat soron következő ülésszakán dönt. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031