Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1/2007. (V.10.) országos szabályrendelet az Ordass Lajos-díjról és a Prónay Sándor-díjról.pdf

1.2007_Ordass és Prónay díjról_20070510.pdf — PDF document, 80Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
1/2007. (V. 10.) számú szabályrendelet 
az Ordass Lajos-díjról és a Prónay Sándor-díjról 
 
 
1.  §  (1)  Az  Országos  Presbitérium  Ordass  Lajos-díjat  alapít,  ami  annak  a  felszentelt  (aktív  vagy 
nyugalomba  vonult),  feddhetetlen  életű,  magyar  vagy  külföldi  lelkésznek  adható,  aki  a  magyar 
evangélikusságért kiemelkedően sokat tett.  
(2)  A  díj  az  ökumenikus  kapcsolatokért  sokat  munkálkodó  más  felekezetű  papi  személynek  is 
odaítélhető. 
 
2. § (1) Az Országos Presbitérium Prónay Sándor-díjat alapít, mely díjat azok a magyar és külföldi, 
világi  személyek,  evangélikus  egyházi  intézmények  kaphatják,  akik  kiemelkedő  szellemi  vagy 
anyagi támogatással állnak a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett. 
(2) A világi mecénások tartozhatnak más felekezethez is.  
 
3. § (1) Mindkét díjnak két fokozata van: a díj és az emlékplakett. 
(2) Az Ordass Lajos-díj és a Prónay Sándor-díj évente egy alkalommal egy-egy személynek ítélhető 
oda. 
(3)  Az  Ordass  Lajos  emlékplakett  és  a  Prónay  Sándor  emlékplakett  ajándékba  adható,  azzal  a 
megkötéssel, hogy évente az országos elnökség 5, a kerületi elnökségek szintén 5-5 emlékplakettet 
ajándékozhatnak arra érdemeseknek. 
 
4. § (1) A díjakat hét tagú kuratórium ítéli oda. 
(2)  A  kuratórium  tagjai:  a  kéttagú  elnökség,  a  zsinat  lelkészi  és  nem  lelkészi  elnökei,  illetve  az 
egyházkerületek által delegált egy-egy személy. 
(3)  Az  Országos  Presbitérium  a  kuratórium  munkájának  segítésére  kuratóriumi  titkárt  jelöl  ki  az 
országos  egyház  által  foglalkoztatott  munkavállalók  közül,  aki  a  díjak  gondozásával  kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat ellátja. 
(4) A díj odaítélésére ajánlást bárki tehet, az ajánlásokra való felhívást az egyházi sajtóban  minden 
év  február  28.  napjáig  közzé  kell  tenni.  A  díj  alapításának  évében  az  ajánlásokra  való  felhívást 
szeptember 15-ig kell megjelentetni. 
(5) Az ajánlásra való felhívás határidőben történő közzététele a kuratórium titkárának feladata. 
(6) Az emlékplakettek ajándékozásáról az ajándékozók döntenek. 
(7)  Valamennyi  díjat  és  emlékplakettet  sorszám  szerint  kell  nyilvántartani  az  odaítélése,  illetve 
elajándékozása előtt. A díjak és emlékplakettek nyilvántartását az Országos Iroda vezeti. 
(8) A díjakkal kitüntetett személyek nevét, valamint az emlékplakettel megajándékozott személyek 
nevét az Evangélikus Közlönyben meg kell jelentetni, a megjelenésért az Országos Presbitérium a 
felelős. 
 
5. § (1) A díjat oklevél igazolja. A díjhoz pénzjutalom nem jár. 
(2) A díjazott a díjon túl más kedvezményben nem részesíthető. 
(3) Az Ordass Lajos-díj leírását és fotóját a szabályrendelet 1. számú Melléklete tartalmazza. 
(4)  Az  Ordass  Lajos  emlékplakett  leírását  és  fotóját  a  szabályrendelet  2.  számú  Melléklete 
tartalmazza. 
(6) A Prónay Sándor-díj leírását és fotóját a szabályrendelet 3. számú Melléklete tartalmazza. 
(7)  A  Prónay  Sándor  emlékplakett  leírását  és  fotóját  a  szabályrendelet  4.  számú  Melléklete 
tartalmazza. 
(8)  A  díjadományozással  járó  költségeket  az  Országos  Presbitérium  az  Evangélikus  Egyház  éves 
költségvetésében kell hogy biztosítsa. 
 
6.  §  (1)  A  díjakat,  kuratóriumi  döntés  alapján  az  Országos  Presbitérium  adományozza,  melynek 
átadására  minden  évben  megfelelő  nyilvánosság  biztosításával,  kiemelt  egyházi  alkalmakon, 
background image
ünnepélyes  keretek  között  kerül  sor,  kivéve  a  díj  alapításának  évében,  amikor  a  díjak  átadására 
reformáció ünnepén kerül sor. 
(2)  A  díjazott  laudációját  a  kuratórium  által  kijelölt  és  felkért  személy  az  átadási  ünnepségen 
mondja el. 
(3) Az emlékplakettek átadására alkalomszerűen, tetszőleges időpontban is sor kerülhet. 
 
7. § Ez a szabályrendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031