Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2/2012. (VI.28.) országos szabályrendelet az országos munkaági bizottságok tagjainak megválasztásáról.pdf

2.2012_orbizottságok tagjairól_20120618.pdf — PDF document, 83Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
142/2012. (VI. 28.) országos presbitériumi határozat 
országos szabályrendeletről 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
országos 
presbitériuma  az  egyház  szervezetéről  és  igazgatásáról 
szóló 2005. évi IV. törvény 128. § (5) bekezdése alapján  – 
utalva  az  egyházi  jogszabályokról  szóló  2005  évi  VI. 
törvény  4.  §  (3)  bekezdésére  -  az  országos  munkaági 
bizottságok  tagjainak  megválasztásáról  szóló  2/2012.  (VI. 
28.) országos szabályrendeletet elfogadja. 
Felelős: Kákay István Dezső 
Határidő: 2012. július 28. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
2/2012. (VI. 28.) országos szabályrendelet 
az országos munkaági bizottságok tagjainak 
megválasztásáról 
 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló  2005.  évi  VI.  törvény  4.§  (1)  bekezdése  alapján  – 
utalva az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 
évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  törvény)  139.  §  (3) 
bekezdésére - az országos egyház (a továbbiakban: egyház) 
munkaági  bizottságainak  működéséről  a  következő 
szabályrendeletet alkotja: 
 
 
1. § 
(1)  Az  országos  munkaági  bizottságok  tagjait  az 
egyházkerületi  közgyűlések  4-4  jelöltje  közül  úgy  kell 
megválasztani,  hogy  a  munkaág  és  annak  részterületei 
képviseletét  ellátó  tag  szakmai  képzettséggel,  szakmai 
gyakorlattal, illetve megszerzett tapasztalattal rendelkezzen. 
(2)  Az  országos  munkaági  bizottságok  tagja  lehet  az 
egyházkerület  elnökségének  tagja  és  az  országos 
presbitérium tagja.  
 
2. § 
(1)  Valamennyi  országos  munkaági  bizottságban 
az egyházkerületek arányos képviseletére törekedni kell. 
(2) Valamennyi bizottságban törekedni kell a női és ifjúsági 
korú egyháztagok megfelelő képviseletére. 
 
3. § 
Az  országos  presbitérium  az  országos  bizottságok 
tagjai  megválasztása  során  elsődlegesen  az  alábbi 
részterületek képviseletét, az azzal kapcsolatos szakértelem 
és szakismeret, vezetői gyakorlat fennállását biztosítja: 
a)  diakóniai  bizottság:  szociális  alapellátás,  szociális 
szakosított  ellátás,  gyermekjóléti  szolgáltatás,  valamint 
az  egyházközségi  fenntartású  intézmények  fenntartói, 
illetve intézményi képviselete;  
b) egyházzenei bizottság: egyházzenei, illetve liturgikus 
egyetemi  képzés,  oktatási  intézmények  zenei  élete, 
kántorképzés, ifjúsági könnyűzene, továbbá az orgonák, 
egyházi énekkarok, illetve zenekarok; 
c) evangélizációs és missziói bizottság: Püspöki Tanács 
döntése szerint; 
d)  építési-  és  ingatlanügyi  bizottság:  korlátlan  tervezői 
jogosultságú 
tervezés, 
valamint 
műemléki 
és 
restaurálási terület; 
e)  gazdasági  bizottság:  egyházi  intézmények  gazdasági 
ügyei,  beruházások  és  pályázatok,  egyéb  jelentős 
gazdasági-pénzügyi-számviteli  (állami,  vállalkozási  és 
magánszféra) terület; 
f) gyermek- és ifjúsági bizottság: misszió és hittan; 
g) gyűjteményi tanács: egyháztörténet 
h)  nevelési-oktatási  bizottság:  óvoda,  általános  iskola, 
középiskola,  felsőoktatás,  felnőttképzés,  szakképzés, 
valamint iskolalelkészség, továbbá oktatásigazgatás; 
i)  sajtóbizottság:  a  nyomtatott  és  elektronikus  média,  a 
könyvkiadás és tömegkommunikáció. 
 
4. § 
(1)  Az  országos  munkaági  bizottságok  szavazati 
jogú tagja nem lehet a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos  Irodájának  alkalmazottja,  illetve  attól  havi 
rendszeres  juttatásban  részesülő  jogi  személynek  a 
képviselője. 
(2) Az országos iroda tanácskozási jogú tagjait az országos 
iroda  igazgatójával  való  egyeztetést  követően  az  országos 
munkaági bizottság elnöke jelöli ki. 
 
5. § 
Az  országos  bizottsági  tagság  megszűnése  esetén 
az  új  tagot  a  korábban  megválasztásra  nem  került  jelöltek 
közül  kell  megválasztani  e  szabályrendelet  vonatkozó 
rendelkezései figyelembevételével. 
 
6. § 
E  szabályrendelet  a  2012.  évi  általános  tisztújítás 
során megválasztott országos presbitérium hivatalba lépése 
napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930