Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

4/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet a személyiségvédelmi munkacsoportról

B2_szv_munkacsop_20211111.pdf — PDF document, 104Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

4/2021. (XI. 11.) országos szabályrendelet 

a személyiségvédelmi munkacsoportról 

 

A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  (a  továbbiakban: 
egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról 
szóló 2005. évi VI. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján sze-
mélyiségvédelmi  munkacsoportot  hoz  létre,  tagjairól  és 
működéséről a következő szabályrendeletet alkotja: 
 
 
1. § 

(1)  Az  országos  presbitérium  által  létrehozott 

munkacsoport feladata a (szexuális) zaklatás, hatalmi visz-
szaélés  áldozatainak  hatékony  védelme,  meghallgatása  és 
tanácsolása.  
(2) A munkacsoport vizsgálatot nem folytat, a bepanaszol-
tat nem hallgatja meg, valamint döntési jogköre nincsen. 
 
2. § 

(1)  A  munkacsoport  tagjai  szakmai  képzettséggel 

rendelkező,  az  alábbi  szakterületen  szakmai  gyakorlattal, 
egyházi  tapasztalattal  rendelkező,  lehetőség szerint  keresz-
tény, evangélikus szakember lehet: 

a) pszichológus 
b) jogász 
c) lelkész. 

(2) A bizottság tagja nem lehet egyházkerületi és országos 
tisztségviselő, valamint az országos iroda által foglalkozta-
tott személy, illetőleg aki az országos egyháztól javadalma-
zásban részesül. 
(3)  A munkacsoport tagját  – az  országos  elnökség  jelölése 
alapján – az országos presbitérium választja meg, határozat-
lan időtartamra. 
(4) A munkacsoport tagja eseti díjazásban részesülhet, illet-
ve költségei megtérítésére igényt tarthat. 
(5)  A  munkacsoport  tagja  feladatának  teljesítéséhez  egyéb 
szakértőt vehet igénybe, az országos egyház költségvetésé-
nek terhére. 
 
3. § 

A  munkacsoport  az  egyház  személyiségvédelmi 

gyakorlatával  összefüggésben  ajánlást  tehet  az  országos 
presbitériumnak. 
 
4. § 

A  munkacsoport  működésének  rendjét  az  általa 

megalkotandó  ügyrend  tartalmazza,  melyet  az  országos 
presbitérium hagy jóvá. 
 
5. § 

A  munkacsoport  valamennyi tagja  a  tisztség  elfo-

gadásával  egyidejűleg  –  az  adatvédelmi  rendelkezések  be-
tartásával  -  köteles  titoktartási  nyilatkozatot  tenni,  mely 
szerint  a  személyiségvédelmi  tevékenysége  idején  és  azt 
követően valamennyi adatot, információ, átadott dokumen-
tációt bizalmas kezel, azt senkivel és semmilyen formában 
nem közöl, tesz közzé. A titoktartási kötelezettség nem vo-
natkozik állami hatósági, bírósági eljárásra.  
 
6. § 

E  szabályrendelet  elfogadása  napján  lép  hatályba 

azzal, hogy a munkacsoport tevékenységét legkésőbb 2022. 
január 1. napján kezdi meg. 
 
 
Budapest, 2021. november 11. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. január »
január
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31