Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

2A/2007. (VI.28.) országos szabályrendelet a lelkészigazolványok kiállításának és használatának rendjéről.pdf

2A.2007_lelkészigazolványok_20071214.pdf — PDF document, 118Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
2A/2007. (VI. 28.) ORSZÁGOS SZABÁLYRENDELET 
A LELKÉSZI IGAZOLVÁNYOK KIÁLLÍTÁSÁNAK 
ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL 
 
 
A  szabályrendelet  alapvető  célja,  hogy  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  szolgálatában  álló  lelkészek  lelkészi 
szolgálatát  igazoló  lelkészi  igazolványok  kiállításának, 
használatának elveit, módját és feltételeit meghatározza. 
 
I. fejezet 
Jogosultság a lelkészi igazolványra 
 
1.§ 
A  lelkészi  igazolványra  jogosult,  az  egyházi 
szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. 
évi III. törvény 11. és 15.§-ai alapján, minden lelkész, akit 
lelkésszé avattak és aki a lelkészi nyilvántartásban szerepel, 
valamint  lelkészi  szolgálati  jogviszonyban  áll,  illetve,  aki 
lelkészi jogviszonyból ment nyugdíjba. 
 
2.§ 
(1)  A  lelkészi  igazolványt  kérelemre  az  országos 
iroda  jogosult  kiadni,  a  kiállított  lelkészi  igazolványokról 
nyilvántartást köteles vezetni. 
(2)  Minden  szolgálatban  álló  lelkész  egyszerre  csak  egy 
lelkészi igazolvány birtokosa lehet. 
 
II. fejezet 
A lelkészi igazolványon szereplő adatok 
 
3.§ 
lelkészi 
igazolvány 
fényképes, 
egyedi 
nyilvántartási  számmal  ellátott,  szigorú  elszámolás  alá  eső 
igazolvány.  Az  igazolvány  mintáját  a  szabályrendelet  2. 
számú melléklete tartalmazza. 
 
4.§ 
(1)  A  lelkészigazolvány  előlapján  feltüntetésre 
kerül a kibocsátó Magyarországi Evangélikus Egyház neve, 
valamint  a  lelkészi  igazolvány  megjelölés,  a  lelkész  neve, 
az érvényesség határideje, és a nyilvántartási száma. 
(2)  A  lelkészi  igazolvány  nyilvántartási  száma  két  részből 
áll:  az  első  tagja  a  lelkészi  igazolvány  kibocsátás  szerinti 
sorszámát  jelöli,  majd  kötőjellel  a  második  tag  a 
lelkésznyilvántartás 
szerinti 
nyilvántartási 
számot 
tartalmazza. 
(3)  A  lelkészi  igazolvány  hátoldalán  feltüntetésre  kerül  a 
lelkész  születési  helye,  a  születési  ideje,  beosztása, 
szolgálati  helye,  és  a  kiállítás  kelte.  Az  igazolvány 
hátoldalán  az  alábbi  szöveges  rész  olvasható:  „Az 
igazolvány  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház 
tulajdona. Az igazolvány a rajta feltüntetett személy lelkészi 
minőségét  igazolja.  Kérjük,  hogy  lelkészi  szolgálatában 
legyenek segítségére.” 
 
5.§ 
(1) A lelkészi igazolvány érvényességi ideje 5 év. 
(2)  Ha  az  igazolvány  érvényességi  ideje  lejár,  újat  kell 
igényelnie a szolgálati igazolványra jogosultnak. 
 
III. fejezet 
A lelkészi igazolvány funkciója 
 
6.§ 
(1)  A  lelkészi  igazolvány  a  lelkész  szolgálati 
jogviszonyát 
igazolja 
az 
egyházunkon 
kívüli 
közintézményekben  és  egyéb  helyeken  -  szolgálat 
teljesítése során. 
(2) A lelkészi igazolvány a személyazonosító igazolvánnyal 
együtt érvényes. 
(3)  Az  igazolvány  nem  helyettesíti  a  szolgálati  szerződést, 
kedvezmények igénybevételére nem jogosít. 
(4) A lelkészi  igazolvány jogosulatlan használata  fegyelmi 
vétségnek minősül. 
 
IV. fejezet 
A lelkészi igazolványok kiállításának rendje 
 
7.§ 
(1)  A  lelkészi  igazolvány  kiállítására  akkor  kerül 
sor,  ha  az  1.§-ban  meghatározott  személyi  kör,  az  e 
szabályrendelet  1.  számú  mellékletében  megjelölt 
nyomtatványt kitöltve benyújtja az országos irodához. 
(2) A kérelem beérkezését követő 8 napon belül az országos 
iroda  erre  a  feladatra  kijelölt  munkatársa  útján  időpontot 
egyeztet az igazolványt igénylő lelkésszel. 
(3)  Az  időpont  egyeztetést  követő  30  napon  belül  ki  kell 
állítani  a  szolgálati  igazolványt,  ha  az  igénylő  a  kiállítás 
valamennyi feltételének eleget tesz. 
(4)  A  kiállításhoz  az  igénylőnek,  elektronikus  úton 
igazolványképet  kell  küldenie az előzetes egyeztetés  során 
megadott elektronikus címre, vagy az előzetesen egyeztetett 
időpontban  az  országos  irodában  személyesen  meg  kell 
jelennie elektronikus fénykép készítése miatt. 
(5) Az igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha az 
1.§-ban  meghatározott  feltételek  az  igénylő  esetében  nem 
állnak fenn. 
 
8.§ 
Amennyiben a lelkészi igazolványra a jogosultság 
megszűnik,  az  igazolványt  haladéktalanul  le  kell  adni  az 
országos  irodában.  A  leadás  elmulasztása  fegyelmi 
vétségnek minősül. 
 
9.§ 
Ha  a  szolgálati  igazolványt  a  lelkész  elhagyja, 
vagy tőle azt ellopják, haladéktalanul köteles azt bejelenteni 
az  országos  irodában,  ahol  a  bekövetkezett  eseményről 
jegyzőkönyvet  vesznek  fel,  mely  része  lesz  a  lelkészi 
igazolványokról vezetett nyilvántartásnak. 
 
10.§ 
A lelkészi igazolvány kiállítása ingyenes. 
 
IV. fejezet 
Záró rendelkezések 
 
11.§ 
E  szabályrendelet  az  elfogadásának  napján  lép 
hatályba. 
 
 
background image
1.
 
számú melléklet 
 
 
Kérelem 
 
 a lelkészi igazolvány kiállítására 
 
 
A lelkészi igazolványok kiállításának és használatának rendjéről szóló 2/2007. (VI. 28.) számú szabályrendelet alapján kérem a 
lelkészi szolgálati igazolvány kiállítását az alábbi adatok alapján. 
 
 
A lelkész 
 
neve: 
 
leánykori neve: 
 
anyja neve: 
 
születési helye, ideje: 
 
Szolgálati helye: 
Egyéb szolgálati helye: 
A jelenlegi szolgálati helyén a szolgálatba lépés időpontja: 
 
Nyugdíjazás időpontja: 
 
A szolgálati helyén a beosztása (utolsó beosztása): 
 
 
 
…................, 2007. …..........  …......... 
 
 
 
P. H. 
 
 
 
 
 
….................................................................. 
 
     igénylő lelkész aláírása 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930