Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1. sz. melléklet

adatvéd_1. számú melléklet.pdf — PDF document, 232Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

1. számú melléklet 
 

7. § (1) bek. 

személyes adatok 

jogalap 

adatkezelés célja 

időtartam 

a) pont 

lelkészek és tisztségviselők neve és elérhetőségei 
(postai cím, telefon, email) 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

az 

egyházon 

belüli 

folyamatos 

kapcsolattartás elősegítése 

szolgálati 

jogviszony 

vagy 

tisztség 

fennállásáig 

b) pont 

lelkész  neve,  születési  helye,  ideje,  beosztás, 
szolgálati helye, fényképe 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

az  Egyház  lelkészeinek  nyilvántartása,  a 
lelkészigazolványok esetében: a lelkészek 
igazolni 

tudják 

magukat 

világi 

egészségügyi,  oktatási  és  szociális 
intézményekben. 

szolgálati 

jogviszony 

igazolásához  szükséges 
időtartamig  

c) pont 

tag: neve, születési  neve,  születési helye és ideje, 
halálának helye és ideje, állandó lakcíme (ország, 
irányítószám, 

település, 

utca, 

házszám), 

tartózkodási 

címe 

(ország, 

irányítószám, 

település,  utca,  házszám),  bankszámla  száma, 
adóazonosító  száma,  Taj  száma,  egyéb:  pl.: 
lelkész életpálya modellel kapcsolatos adatok  
házastárs:  neve,  születési  neve,  születési  helye  és 
ideje,  halálának  helye  és  ideje,  állandó  lakcíme 
(ország,  irányítószám,  település,  utca,  házszám), 
tartózkodási 

címe 

(ország, 

irányítószám, 

település,  utca,  házszám),  bankszámla  száma, 
adóazonosító száma, Taj száma,  
Végzettséggel  kapcsolatos  adatok:  teológiai 
egyetem 

megnevezése, 

tanulmányok 

megkezdésének ideje, tanulmányok befejezésének 
ideje  
Szolgálati 

helyekkel 

kapcsolatos 

adatok: 

szolgálati  hely,  szolgálati  idő  kezdete,  szolgálati 
idő vége 
Egyházi  jogi  személyekkel  kapcsolatos  adatok: 
név,  cím,  adószám,  jogi  személy  jellege 
(egyházközség,  egyházmegye,  országos  egyház, 
intézmény), bankszámlaszámok)  

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

a  tagok  és  hozzátartozóiknak  biztosított 
nyugellátási célú támogatás biztosítása.  

szolgálati 

jogviszony 

igazolásához  szükséges 
időtartamig 

d) pont 

név, cím, adóazonosító jel, számlaszám, születési  olyan 

jogviszonyból 

fakadó  az állami forrásból nyújtott hittanóradíjak  szolgálati 

jogviszony 

background image

hely és idő, anyja neve, TAJ szám 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

folyósítása az érintett személyek részére. 

igazolásához  szükséges 
időtartamig. 

e) pont 

lelkészek név, cím, adóazonosító jel, számlaszám, 
születési  hely  és  idő,  anyja  neve,  TAJ  szám, 
végzettsége, 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

szerződéskötés, 

jelenléti 

ívek, 

nyilvántartások,  kapcsolattartás,  szakmai 
szupervízió 

szolgálati 

jogviszony 

igazolásához  szükséges 
időtartamig 

f) pont 

intézményvezetők  név,  cím,  adóazonosító  jel, 
számlaszám,  születési  hely  és  idő,  anyja  neve, 
TAJ  szám,  végzettsége,  elnyert  pályázatok, 
kitüntetések 

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
c) pont) 

jogszabályból 

fakadó  kötelezettségek 

teljesítése  (szerződéskötés,  engedélyek 
nyilvántartásba vétele és módosítása,) 
 

jogviszony 
megszűnésétől 5 évig 

g) pont 

érintett  személy  neve,  tisztsége,  anyja  neve; 
esetleg e-mail címe, telefonszáma 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

egyházi  jogi  személyek  képviselőinek 
azonosítása; kapcsolattartás 

a  nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

h) pont 

munkatárs természetes személyazonosító adatai és 
Taj  száma,  telefonszáma,  lakó-  és  tartózkodási 
helye, értesítési címe, végzettsége

 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont) 

az  érintett  személlyel  a  jogviszony 
megkötése 

jogviszony 
megszűnésétől  számított 
5  év,  illetőleg  az  utolsó 
adóügyi 

ellenőrzéstől 

számított 5 év 

i) pont 

név, (egyes esetekben vallási hovatartozás) 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont) 
az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

az 

egyházi 

tevékenység 

mérése, 

folyamatos fejlesztése 

felmérést, 

kutatást 

lezáró fenntartói döntésig 

j) pont 

az  érintett  személy  neve,  címe,  telefonszáma,  e-
mail címe 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont) 

a  részvevők  adatainak  továbbítása  a 
rendezvény szervezője részére 

képzés 

megtartásának 

tárgyévétől  számított  8 
év 

k) pont 

külföldi partnerek neve, lakcíme, telefonszáma, e-
mail  címe,  rendezvények  résztvevőinek  neve, 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 

külföldi 

intézményekkel 

történő 

kapcsolattartás 

a  nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

background image

lakcíme, telefonszáma és e-mail címe

 

pont) 
 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

 

külföldre  menő  ösztöndíjasok  és  megbízási 
szerződéses jogviszony esetén érintett neve, anyja 
neve,  okmányszám  (személyi  igazolvány  vagy 
útlevél), lakcím, telefonszám, e-mail cím, 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 

az  érintett  személlyel  a  szerződés 
megkötése 

szerződés  megkötésének 
tárgyévét követő 8 év 

l) pont 

tervező neve, kamarai száma, elérhetősége (címe, 
telefon és internet elérhetőségei) ha van a tervlap 
készítőjétől  eltérő  generál  tervező,  akkor  külön 
mezőben  feltüntetendő  a  megnevezése,  címe, 
telefon és internet elérhetőségei 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 

későbbi  tervezési,  felújítási  munkákhoz 
szükséges 

az 

tervdokumentációk 

felhasználása, 

illetőleg 

az 

iratok 

archiválása.  

nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

m) pont 

jelentkező  személy  neve,  születési  adatok, 
elérhetőségi  adatok  (lakcím,  e-mail  cím, 
telefonszám) 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont) 

résztvevőkkel 

kapcsolattartás 

fenntartása  

rendezvény 
megtartásának 
tárgyévétől  számított  8 
év  

n) pont 

pályázó  egyházközség  neve,  elérhetősége,  címe, 
kapcsolattartó  elérhetősége  (telefonszám,  e-mail 
cím) 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont) 

résztvevőkkel 

kapcsolattartás 

fenntartása 

nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

n) pont 

érintett személy neve, elérhetősége

 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont),  olyan  jogviszonyból  fakadó 
kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b)  pont),  az  adatkezelés  az  Egyház 
tevékenysége 

keretében 

történik 

(adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés 
d) pont) 

pályázatban  tervezett  indikátor  elérések 
igazolása

 

adatok 

rögzítésétől 

számított  5  év  (4/2011. 
(I. 

28.) 

Korm. 

rendeletben 

foglaltak 

alapján) 

o) 

versenyző  személy  neve;  felkészítő  tanár  neve, 
elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 

résztvevőkkel 

kapcsolattartás 

fenntartása 

nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

p) pont 

cég: neve, adószáma, székhelye 
magánszemély:  neve,  anyja  neve,  lakcím, 
adószáma/adóazonosító jele, TB törzsszáma 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont), 

a  programon  való  részvételhez  szükséges 
szerződés  megkötése,  illetőleg  a  későbbi 
kapcsolattartás 

szerződés  megkötésének 
évétől számított 8 év  

q) pont a. pont 

pályázó  személy  adatai  neve,  születési  helye, 
ideje, anyja neve, 
lakcíme,  évfolyam,  osztály  megjelölése,  tanulói 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont) 

A  pályázatot  nyert  személyek  részére  a 
megítélt segélyek kiutalása, elszámolásaik 
ellenőrzése. 

pályázatok  elbírálásától 
számított 8 év  

background image

azonosító  száma,  megpályázott  segély  összege, 
iskolalátogatási igazolás, bizonyítvány másolat 
lelkészi  ajánlás  –  konfirmálás  helye,  éve,  szülők 
jövedelemigazolása, bankszámlaszáma; 
mentor  adatai  (név,  szül.  év,  hely,  anyja  neve, 
lakcíme,  szig.  szám,  foglalkozás,  végzettsége, 
beosztása) 

 

r) pont 

egyház  döntéshozatali  eljárásához  szükséges,  az 
érintett 

személy 

neve, 

természetes 

személyazonosító adatai, jövedelmi adatai 

az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 
(adatvédelmi  rendelet  9.  cikk  (2)  bek.  a) 
pont) 

egyházi  és  állami  jogszabályban  írt, 
és/vagy 

kérelemre 

történő 

döntés 

meghozatala 

nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

s) pont 

egyházi  döntéshozatali  eljárásban  és  egyházi 
bírósági 

eljárásban 

hozott 

határozatokhoz 

kapcsolódóan:  az  érintett  neve,  természetes 
személyazonosító adatai.  
A bíróság a döntéseit anonimizált formában hozza 
nyilvánosságra. 

az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

az egyház belső normáinak érvényesítése. 
Az  egyház  hivatalos  lapjának  kiadásáról 
rendelkező  országos  szabályrendeletben 
foglaltak teljesítése. 

nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

t) pont 

országos  fenntartású  intézményekkel  kapcsolatos 
fenntartói 

döntésekhez 

kapcsolóan: 

név, 

elérhetőség 

az  adatkezelés  az  Egyház  tevékenysége 
keretében  történik  (adatvédelmi  rendelet 
9. § cikk (2) bekezdés d) pont) 

egyházi  jogszabályban  írt  fenntartói 
döntéshozatal 

nyilvántartásban  kezelt 
személyes 

adatok 

archiválásra 

kerülnek, 

ezért azok nem törlendők 

u) pont 

érintett  személy  neve,  címe,  telefonszáma, 
születési adatai, anyja neve, TAJ-száma 

az  adatkezelőnek  vagy  az  érintettnek  a 
foglalkoztatást,  valamint  a  szociális 
biztonságot 

és 

szociális 

védelmet 

szabályozó  jogi  előírásokból  fakadó 
kötelezettségei  teljesítése,  (adatvédelmi 
rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) pont) 

munka-alkalmassági 

vizsgálatok 

elvégzése 

szolgálati 

jogviszony 

igazolásához  szükséges 
időtartamig 

v) pont 

érintett  személy  neve,  címe,  születési  adatai, 
anyja neve, TAJ-száma 

az  adatkezelőnek  vagy  az  érintettnek  a 
foglalkoztatást,  valamint  a  szociális 
biztonságot 

és 

szociális 

védelmet 

szabályozó  jogi  előírásokból  fakadó 
kötelezettségei  teljesítése,  (adatvédelmi 
rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) pont) 

munka-alkalmassági 

vizsgálatok 

elvégzése 

szolgálati 

jogviszony 

igazolásához  szükséges 
időtartamig 
 

w) pont 

érintett személy neve, anyja neve, születési helye 
és  ideje,  adóazonosító  jele,  TAJ  száma,  fizetése, 
bankszámlaszáma,  személyi  igazolvány  száma, 
lakcím, 

gyermekének 

neve, 

gyermekek 

természetes  azonosítói,  gyermekek  adóazonosító 
jele, gyermekek TAJ 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pont) 

munkavállalói 

nyilvántartásba 

vétel, 

bérfizetés,  járulékok  kifizetése,  és  ezek 
későbbi igazolása 

nyilvántartásban 

kezelt 

személyes  adatok  nem 
törölhetőek 

x) pont 

magánszemélynél:  név,  születési  név,  cím, 
adóazonosító  jel,  számlaszám,  születési  helye  és 
ideje,,  anyja  neve,  TAJ  szám,  állampolgárság, 
magánnyugdíj-pénztári tagság. 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 

Egyház feladatainak ellátásához az adatok 
kezelése szükséges 

szerződés  megkötésének 
tárgyévét követő 8 év  

background image

adószámos 

magánszemély: 

név, 

székhely, 

adóazonosító jel, adószám, számlaszám,  születési 
helye  és  ideje,  anyja  neve,  TAJ  szám, 
állampolgárság, magánnyugdíj-pénztári tagság. 
Egyéni  vállalkozó:  név,  székhely,  adószám, 
nyilvántartási szám, bankszámlaszám 
Szerződéskötő fél: telefonszám, e-mail cím 

b) pont) 

y) pont 

jelenléti ívek: érintett személy neve, elérhetősége,  az  érintett  ahhoz  kifejezetten  hozzájárult 

(adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés 
a) pont) 

pályázatban  tervezett  indikátor  elérések 
igazolása 

5  év  a  4/2011.  (I.  28.) 
Korm. rendelet szerint. 

z) pont 

résztvevő neve, munkahelye, beosztása 

olyan 

jogviszonyból 

fakadó 

kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges, 
melyben  az  érintett  az  egyik  fél, 
(adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b)  pont),  az  adatkezelés  az  Egyház 
tevékenysége 

keretében 

történik 

(adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés 
d) pont) 

 Részvétel regisztrálása 

5 év 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031